Borlänge kommuns logotyp

2punkt0

2punkt0 är en verksamhet som består av uppsökande arbete.

2punkt0

Uppdraget präglas av ett utvidgande och främjande förhållningssätt där fokus ligger att genom lokalföreningar, projekt och validering stärka ungas Empowerment (egenmakt), demokratiska kompetenser och inflytande. Vidare kommer det att bedrivas samverkan genom verksamhetsrådet samt olika nätverk. 2punkt0 kommer även att fortsätta arbetet med fortbildning av övriga kommunala fritidsledare i frågor rörande demokratiska processer och ungdomsinflytande i öppen verksamhet. 

Instagram Fridalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instagram Annalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook Fridalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook Annalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster