Borlänge kommuns logotyp

Kärnan

Fritidsgården Kärnan ligger på Hagalund. Välkommen!

Fritidsgården Kärnan

Kärnan är en fritidsgård för personer från 12 år och äldre med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning.

Förändringar i verksamheten utifrån rådande läge under coronapandemin

Ungdomskväll med disco - Inställt tillsvidare

Gårdsrådsmöten – Inställt tillsvidare

Vid frågor om förändringarna, kontakta Anna på telefon 0243-66568.

Telefon till Kärnan: 0243-748 67

Adress: Thenstedsgatan 2, Borlänge

LSS Korttidstillsyn Källan

Fritidshemmet är en korttidstillsyn enligt LSS för skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning.

Telefon: 0243-747 31

Adress: Thenstedsgatan 2, Borlänge