Borlänge kommuns logotyp

Ny åldersgräns Domnarvets fritidsgård

Från och med höstterminen 2024 kommer åldersgränsen på Domnarvets fritidsgård höjas – fritidsgården kommer då få besökas av barn från årskurs 4 och uppåt. Detta i linje med det beslut som togs i december 2023 att Domnarvets fritidsgård ska verka för målgruppen mellanstadiet och äldre.

Bakgrund

Genom att höja åldersgränsen på fritidsgården skapas bättre förutsättningar för våra fritidsledare att fullfölja deras faktiska grunduppdrag – att stötta och coacha unga i deras utveckling och vuxenblivande.

Uppdraget som fritidsledare innebär även att arbeta med ungas egenupplevda behov och intressen, att stärka ungas egenmakt och att unga ska vara med i hela processen kring drivandet av deras egen mötesplats. Fritidsledarna finns som coacher för att unga själva ska kunna komma med idéer och förverkliga dessa, denna process innefattar att ha en idé, planera för den, leda andra unga under den och utvärdera samt att hantera budget. Detta arbete kräver att unga har uppnått en viss mognad och kan ta ansvar och reflektera över deras egen insats.

En annan stor del är att fritidsledare arbetar med formellt och informellt lärande, som besökare i någon av kommunens fritidsgårdar ska besökarna ha möjlighet till att lära sig, även detta kräver en viss mognad för att det ska bli en lärande miljö. Unga lär sig bland annat samarbeta, ledarskap och att ta ansvar. För att fritidsledarna ska kunna finnas som stöttande coacher och trygga vuxna krävs att besökarna kan klara sig själva till stor del och inte är i behov av att bli omhändertagna, detta är något som ofta kommer med åldern.

Vilken blir den nya åldersgränsen?

  • Från årskurs 4

Vilken åldersgräns är det på Borlänges andra fritidsgårdar?

  • Från årskurs 7 och äldre på en kommunal gård
  • Från årskurs 4 och äldre på en kommunal gård
  • Föreningsdriven gård har åk 1 och äldre, den verksamheten jobbar på ett annat sätt än de kommunala verksamheterna, med andra mål och uppdrag.

Från när kommer den nya åldersgränsen gälla?

  • Från och med terminsstart ht 2024

Kan detta innebära att kommunen i längden planerar att lägga ner fritidsgården?

  • I dagsläget finns det inte några sådana beslut, det beslut som finns är att ännu en ungdomsmötesplats ska öppna.

Kontakt vid frågor

Vid frågor prata med fritidsledarna på Domnarvets fritidsgård – kan de inte svara på era frågor kommer de ta frågorna vidare till chef.