Borlänge kommuns logotyp

Trevligt hus

Trevligt hus har skapats för att stärka barn och ungdomar, deras familjer och närområde utifrån ett helhetsperspektiv, genom att erbjuda avgiftsfri och lättillgänglig fritidssysselsättning i anslutning till skoltid.

Utgångspunkten är ett ramverk utformat i samverkan mellan Kultur & fritid och utbildningsförvaltningen.

Trevligt hus använder ett arbetssätt baserat på samverkan mellan civilsamhälle, boende, fastighetsägare, skola, myndigheter och näringsliv. Tillsammans skapar vi ett forum där deltagarna får vara med och forma sin fritid och vi tar vara på varandras idéer. Alla aktiviteter genomförs av ideella krafter som tillsammans skapar förutsättningar för jämlik fritid för barn och unga - för jämlika uppväxtvillkor och levnadsvillkor och ett tryggt och trivsamt område.

Samtidigt som skolans lokaler slipper stå tomma på fritiden så får deltagarna en meningsfull och utvecklande fritid.

Trevligthus har ett konto på instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Isabella Celebi
Utvecklingssamordnare Kultur & Fritidsenheten
Borlänge kommun
781 81 Borlänge
Telefon 0243 - 740 00  
Isabella.celebi@borlange.se 

  • Ingen giltig användare vald.