Borlänge kommuns logotyp

Om Trevligt lov

De aktiviteter som ingår i Trevligt lov är gratis och riktar sig till alla barn och ungdomar som bor eller vistas i Borlänge kommun. Vissa är det bara att dyka upp på, medan andra kräver anmälan i förväg.

Trevligt lov startades hösten 2018 med anledning av att regeringen gav socialstyrelsen i uppdrag att dela ut medel till Sveriges alla kommuner för att skapa gratis aktiviteter under lov.

Från och med hösten 2019 finns Trevligt lov som en del av den ordinarie verksamhet som kultur och fritid har ansvar för.

Syfte med Trevligt lov

 • Att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under lov.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • Höja aktivitetsgraden hos målgruppen.
Foto på skateboard en pensel och en fotboll

Avsiktsförklaring

Trevligt lov som koncept strävar alltid efter att söka nya samarbeten och utvecklas för att möta barns och ungdomars behov.

Sedan 2021 ingårTrevligt i en avsiktsförklaring med parterna nedan. I praktiken innebär detta att vi gemensamt går in med olika former av resurser i Trevligt lov. Vi ska arbeta tillsammans för att nå vår gemensamma vision om att ”Skapa en ännu bättre jämlik och jämställd fritid för den unga Borlängebon”.

Parter i avsiktsförklaringen:

 • AB Stora Tunabyggen
 • Fastighets AB Hushagen
 • AB Borlänge Energi
 • Maserhallen AB
 • RF-SISU Dalarna
 • Kultur- och fritidsenheten, Borlänge kommun

Att vara med som arrangör i Trevligt lov

Trevligt lov välkomnar och arbetar aktivt med att få nya arrangörer. Sedan uppstart har vi haft över 100 olika arrangörer från förenings- , näringsliv och kommunala aktörer. Även studieförbund och stiftelser har varit med.

Exempel på tidigare arrangörer:

 • Kommunal verksamhet: fritidsgårdar, biblioteket, musikskolan, näringslivskontoret, Kulturcentrum Asken
 • Näringsliv: 2047 Science Center, Dalatravet, Mysteriefabriken, Golden Palace, Sinclairs Dala Dansstudio, Leos Lekland, Aqua Nova
 • Föreningsliv: Borlänge musikteater, Borlänge Ridklubb, Rädda barnen, Borlänge Simsällskap, Tjejjouren, Borlänge discgolfklubb, Forssa BK, Swesom, Forssaängkören, Borlänge parasport, Unga Örnar, Borlänge Judoklubb, Borlänge biljardklubb, BK Masen, Borlänge Padelklubb, Fight Club Borlänge

Varför vara en del av Trevligt lov?

Som arrangör inom Trevligt lov bidrar ni till att Borlänges barn och unga får en bättre, roligare och mer meningsfull fritid.

Av alla de 52 590 medborgare som finns i Borlänge i dagsläget är knappt 12 000 personer barn och ungdomar mellan 0 och 17 år. Av dessa lever ungefär 2000, det vill säga nästan en femtedel, i en ekonomiskt utsatt situation. Det kan jämföras med att 12 procent i hela riket lever i ekonomisk utsatthet (Rädda Barnen, Barnfattigdomsrapport 2018).

Behovet att känna att man är i ett sammanhang med en aktiv fritid är ofta stort bland barn och ungdomar. Tyvärr är anmälningsavgifter, materialkostnader och transport några av de hinder som gör att en del barn inte får möjlighet att ta del av utbudet som finns för barn och unga.

Som arrangör inom Trevligt lov är ni med och verkar för en mer jämlik och jämställd fritid för barn och unga i Borlänge. Trevligt lov-programmet marknadsförs brett och kan därmed göra att fler får upp ögonen för er förening/verksamhet. Att delta som arrangör inom Trevligt lov kan i förlängningen bidra till att ni får fler nya medlemmar eller besökare till er verksamhet.