Borlänge kommuns logotyp

Välkommen som arrangör!

Här finns information om hur ansökan om medel för att arrangera lovaktiviteter för Borlänges barn och unga går till. Läs också om hur ni som organisation kan marknadsföra er ordinarie verksamhet inom ramen för Trevligt lov.

Trevligt lov välkomnar och arbetar aktivt med att få nya arrangörer. Sedan uppstart har vi haft över 100 olika arrangörer från förenings- , näringsliv och kommunala aktörer. Även ett par studieförbund och stiftelser har varit med. Vill ni också vara med och bidra till att barnen får möjlighet till en meningsfull fritid på skolloven? 

Målsättningen för Trevligt lov är att kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i Borlänge under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Via marknadsföring i skolans och kommunens andra kanaler, når Trevligt lov ut brett till barn, ungdomar och vårdnadshavare.

Både arrangörer som beviljats medel från Trevligt lov och andra som erbjuder kostnadsfria aktiviteter i samband med loven får synas i marknadsföringen. Har ni som organisation ordinarie verksamhet som ni vill att fler ska upptäcka och ta del av? Mejla kommun@borlange.se, så tar vi kontakt.

Ansökan om medel och återrapportering

Fram till den 28 november kan ni ansöka om medel för att arrangera aktiviteter under jullovet 2021. Aktiviteterna ska genomföras under jullovet 2021-2022.

Trevligt lov - ansök om medel (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ni genomfört en lovaktivitet behandlar vi fakturan när vi har fått in återrapportering från aktiviteten.

Trevligt lov - återrapportering (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriterier

För er som ansöker om medel för att arrangera lovaktiviteter tar vi hänsyn till nedanstående kriterier vid behandling av ansökan. Ni får en poäng för varje punkt ni klarar. Ju högre poäng er ansökan får, desto större är chansen att ni blir beviljade medel. Observera dock att Trevligt lov, enligt riktlinjerna, strävar efter en bredd och mångfald av aktiviteter. Detta kan innebära att ni inte beviljas medel inför ett visst lov, trots att alla kriterier uppfyllts.

 • Att ansökan kom in i tid.
 • Att ansökan är komplett.
 • Antalet barn och unga som aktiviteten når.
 • Att aktiviteten är nyskapande och innovativ.
 • Att ansökan går hand i hand med syfte, riktlinjer och Borlänge kommuns värdegrund.
 • Att aktiviteten är relevant för målgruppen.
 • Att arrangören har skött åtaganden så som: Lämnat in redovisningen. Genomfört tidigare aktiviteter utifrån bästa förmåga och är skuldfri hos kommunen.

Riktlinjer

 • Alla arrangörer måste ansöka för att få medel beviljat.
 • Alla aktiviteter ska vara gratis för målgruppen att delta och inga dolda avgifter får förekomma.
 • Trevligt lov strävar efter att ha en mångfald och bredd på aktiviteter, spridda över Borlänge.
 • Det är målgruppens intresse, behov och förutsättningar som ska ligga till grund för vilka aktiviteter som får medel.
 • Medel får man först efter avslutad och rapporterad aktivitet.
 • Varje arrangör har ansvar att skicka in svar på utvärderingsfrågorna inom utsatt tid samt delta i minst en arrangörsträff/år.
 • Om det blir ändringar i planerad aktivitet har man som arrangör ansvar att rapportera dessa snarast. Inställda aktiviteter påverkar summan man blivit beviljad.
 • Man får som arrangör aldrig ge förtur och hålla platser till vissa barn/ungdomar inom målgruppen. Däremot ser vi inga problem med att vissa av aktiviteterna är riktade till vissa åldersgrupper.
 • Varje aktivitet som arrangeras inom ramen för Trevligt lov ska ha tillräckligt många ledare på plats. Ledarna ska aktivt ta emot barnen/ungdomarna och säkerställa att aktiviteten är en trygg plats.

Marknadsföring

Använd e-tjänsten nedan för att skicka in information om er lovaktivitet. Det är viktigt att vi får informationen i tid innan utsatt datum, så att er aktivitet kommer med innan programmet publiceras.

Marknadsföring av aktivitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Kan man komplettera ansökan?

Ja, innan ansökningsdatumet har gått ut är det inga problem. Detta gör ni via mail och genom att skicka en helt ny ansökan med beskrivande text vad som är ändrat eller tillagt. Maila till: trevligtlov@borlange.se

När får man pengarna man blivit beviljade?

Ni fakturerar Borlänge kommun på godkänt belopp om ansökan blivit beviljad och aktiviteten är genomförd utan hinder. Pengarna betalas alltså ut först i efterhand och när aktiviteten är redovisad. Mer information om detta kommer att skickas ut till er som blir beviljade bidrag.

Hur skapar jag en E-faktura?

Här finns information om hur man skapar en e-faktura. För frågor eller hjälp att skapa en faktura vänligen kontakta ekonomisystem@borlange.se

A-skatteintyg för ideell förening

För att ni som förening inte ska beskattas på utförd tjänst behöver ni bifoga A-skatteintyg om ni saknar F-skatt. Ni behöver bifoga det till kommunen inför varje nytt verksamhetsår.

På skatteverkets webbplats finns information kring A-skatteintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Marknadsföring

Önskas det hjälp med att skapa detta material? Hör av dig så bokar vi in en tid som passar. Tänk på att höra av er så tidigt som möjligt, för att vi ska kunna ha möjlighet att hjälpa er innan utsatt datum. Kontakta trevligtlov@borlange.se

Vi blev inte beviljade medel eller vi vill inte söka detta lov. Kan vi ändå få hjälp med marknadsföringen?

Självklart, så länge er aktivitet går i linje med Trevligt lov hjälper vi er gärna. Använd mallen och skicka in er text inom utsatt tid.

Marknadsföringsmall- e-tjänst?

Övriga frågor

Tveka inte att höra av er om ni har frågor kring ansökan. Vi vill tillsammans med er skapa ett rikt lovprogram. Kontakta trevligtlov@borlange.se