Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Domnarvets skola
besöksadress
Rektor år F-6
Cecilia von Krusenstierna
0243-73696
Rektor år 7-9
Erik Nordin
0243-666 64
Biträdande rektor
Martin Dahlkvist
0243-746 89
Skoladministratör
Pia Hed Aspell
0243-744 45
Skoladministratör
Christina Eklund
0243-744 45
Studie- och yrkesvägledare
Anna Karlsson
0243-747 19
Dela sidan på sociala medier

Domnarvets skola

Välkommen till Domnarvets skola!

Om skolan

Vi har omkring 660 elever från förskoleklass till skolår 9.

Det viktigaste för oss som arbetar här är att våra elever når så långt som möjligt i sitt skolarbete. När du lämnar domnarvets skola vill vi att du ska ha så goda kunskaper med dig att du kan välja det gymnasieprogram du önskar.

Hela skolan ska hålla ”normalläge”. Det innebär att skoldagen och lektionerna ska ha en trygg struktur, att vi uppför oss hyggligt mot varandra och att den som vill lära sig något inte ska bli störd av någon annan.

Eleverna ska känna sig trygga på vår skola. Vi vill att de ska få växa och utvecklas med förtroende för sig själva och andra.

Vill du se vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns den i dokumentrutan längst ned till höger.  Där hittar du också verksamhetsrapport från läsåret 2015-16.

Sjukanmälan

Du sjukanmäler ditt barn genom Skola24, nummer: 0515-43623

 

Fritidshem

Välkomna till Domnarvets och Medväga fritidshem.

Månads- och veckobrev

Här hittar du brev från skolan till hemmen. Välj bland dokumenten nedan och klicka på den klass det gäller.

Tidtabell för skolskjuts


Sidan senast uppdaterad