Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Rektor
Erik Nordin
0243-666 64
Rektor
Anders Östberg
0243-746 89
Biträdande rektor
Cecilia von Krusenstierna
0243-73696
Skoladministratör
Pia Hed Aspell
0243-744 45
Studie- och yrkesvägledare
Jenny Hedback
0243-747 19
Dela sidan på sociala medier

Domnarvets skola

Välkommen till Domnarvets skola!

Vi har omkring 600 elever från förskoleklass till skolår 9.

Det viktigaste för oss som arbetar här är att våra elever når så långt som möjligt i sitt skolarbete. När du lämnar domnarvets skola vill vi att du ska ha så goda kunskaper med dig att du kan välja det gymnasieprogram du önskar.

Hela skolan ska hålla ”normalläge”. Det innebär att skoldagen och lektionerna ska ha en trygg struktur, att vi uppför oss hyggligt mot varandra och att den som vill lära sig något inte ska bli störd av någon annan.

Eleverna ska känna sig trygga på vår skola. Vi vill att de ska få växa och utvecklas med förtroende för sig själva och andra.

Vill du se vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns den i dokumentrutan längst ned till höger.  Där hittar du också verksamhetsrapporter från skolan och fritidshemmen. 

Sjukanmälan

Du sjukanmäler ditt barn genom Skola24, nummer: 0515-43623

 

Fritidshem

Välkomna till Domnarvets och Medväga fritidshem.

Månads- och veckobrev

Här hittar du skolans månads- och veckobrev.


Sidan senast uppdaterad