Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier
Gata i centrum

Bygga, bo och miljö

Borlänge kommuns uppdrag är att skapa ett hållbart samhälle och där är vårt boende en viktig del.

Hur vi bor och lever har stor betydelse för oss och vår omgivning. Vi hjälper dig gärna i alla de boendefrågor vi jobbar med. Här kan du som funderar på att bygga hus hittta ledig villatomter och nya bostadsområden som planeras. Har du frågor som rör din boendemiljö kan du också hitta information.

Hitta snabbt

Lediga tomter för småhus

Borlänge kommun är en stor markägare, med hela 4.800 hektar i sin ägo. Många av dessa marker är obebyggda. Du som vill köpa en tomt och bygga en villa kan ställa dig i vår tomtkö.

Bygglov

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.


Publicerad av: Helen Ryberg Berntsson
Sidan senast uppdaterad